เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-

9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ) :24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

วันที่ 9 เม.ย. 63 หมวดหมู่โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแคมป์สน

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf1.13 MB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-

0.02s. 0.50MB