นายวีระ จันทร์เพ็ง
ปลัดเทศบาลแคมป์สน
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแคมป์สน
056-750-328

ออนไลน์ 225 คน

เยี่ยมชม 4,455 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
12 ก.พ. 64การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (แบบ สขร.) แชร์  
28 ก.ย. 61สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 แชร์  
31 ส.ค. 61สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 แชร์  
31 ก.ค. 61สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 แชร์  
29 มิ.ย. 61สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 แชร์  
31 พ.ค. 61สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 แชร์  
30 เม.ย. 61สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 แชร์  
30 มี.ค. 61สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 แชร์  
28 ก.พ. 61สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 แชร์  
31 ม.ค. 61สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561 แชร์  
29 ธ.ค. 60สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 แชร์  
30 พ.ย. 60สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 แชร์  
31 ต.ค. 60สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 แชร์  
ลำดับ 1-13 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 13 รายการ
เปลี่ยนภาษา