นายวีระ จันทร์เพ็ง
ปลัดเทศบาลแคมป์สน
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแคมป์สน
056-750-328

ออนไลน์ 196 คน

เยี่ยมชม 6,796 คน

ประกาศราคากลาง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
3 ก.พ. 64ประกาศเทศบาลตำบลแคมป์สน เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวณราคากลาง แชร์  
15 ต.ค. 62ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  แชร์  
4 ก.ค. 61ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติก ม.6  แชร์  
4 ก.ค. 61ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติก ม.1 แชร์  
21 ก.พ. 61ตารางแสดงงบเงินงบประมาณและราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ 9 แชร์  
21 ก.พ. 61ตารางแสดงงบเงินงบประมาณและราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6  แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ
เปลี่ยนภาษา