เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ (ดีเซล) ขนาด 1ตันฯ618 ม.ค. 64
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน2214 ธ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน7414 ธ.ค. 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดซื้อรถยนต์ (ดีเซล)663 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 4 โครงการ16330 ก.ย. 63
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 7 โครงการ15418 ก.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ จำนวน 4 โครงการ1729 ก.ย. 63
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ จำนวน 4 โครงการ1502 ก.ย. 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1452 ก.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. จำนวน 7 โครงการ18924 ส.ค. 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ19121 ส.ค. 63
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 7 โครงการ21119 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการจัดซื่้อจัดจ้างรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 256310920 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 7 โครงการ13816 มิ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ จำนวน 7 โครงการ951 พ.ค. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ม.4 (ถนนสายหมู่4-เชื่อม ม.9)17430 เม.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ม.5 (ถนนซอยวัดป่าคา)18330 เม.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ม.5 (ถนนซอยเข้าหมู่บ้าน)12930 เม.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ม.13 (ถนนซอยข้าง รร.เหล่าหญ้า)11930 เม.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ม.13 (ถนนสายกลางหมู่บ้าน)9930 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB