เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ 2 (สายข้างวัดห้วยไผ่-ชีวาศรม)531 มี.ค. 63
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ 5 (สายบ้านนายเดช ป้อมอุ่นเรือน)731 มี.ค. 63
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ 6 (สายบ้านนายเพชร จัทรวงค์)331 มี.ค. 63
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ 10 (สายป่าไผ่ - หมู่ 1)431 มี.ค. 63
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ 13 (สายกลางนา)331 มี.ค. 63
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ 6 (แยกไร่ร่มฟ้า)231 มี.ค. 63
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ 5 (สายรีสอร์ทเอื้องผึ้ง)231 มี.ค. 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25631231 มี.ค. 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563818 มี.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ หมู่ 12 (ถนนสายตลาดห้วยไผ่)2524 ก.พ. 63
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ หมู่ 14 (ถนนสายหมู่บ้าน-โรงแรมภูแก้ว)1624 ก.พ. 63
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ หมู่ 7 (ถนนสายวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว-เลบแยกป่าสน)1624 ก.พ. 63
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ หมู่ 3 เชื่อม หมู่ 7 (ถนนสายชีวาศม ขึ้นวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว)1524 ก.พ. 63
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ หมู่ 12 (ถนนซอยสามสี)1724 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหือผู้ได้รับการคัดเลือก รายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1 ต.ค.-ธ.ค.622614 ก.พ. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ม.142223 ม.ค. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ม.12 สายซอยสามสี2123 ม.ค. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีตฯ ม. 12 สายตลาดห้วยไผ่2223 ม.ค. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ม.3 เชื่อม 71823 ม.ค. 63
ประกาศประกวดราคา จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ จำนวน 1 คัน2221 ม.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB