เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ จำนวน 4 โครงการ389 ก.ย. 63
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ จำนวน 4 โครงการ112 ก.ย. 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 302 ก.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. จำนวน 7 โครงการ4124 ส.ค. 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ4121 ส.ค. 63
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 7 โครงการ7319 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการจัดซื่้อจัดจ้างรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 25638420 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 7 โครงการ11716 มิ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ จำนวน 7 โครงการ731 พ.ค. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ม.4 (ถนนสายหมู่4-เชื่อม ม.9)15430 เม.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ม.5 (ถนนซอยวัดป่าคา)15530 เม.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ม.5 (ถนนซอยเข้าหมู่บ้าน)10730 เม.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ม.13 (ถนนซอยข้าง รร.เหล่าหญ้า)9930 เม.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ม.13 (ถนนสายกลางหมู่บ้าน)7730 เม.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ม.13 (ถนนสายข้าง รร. ศรีไพร)2830 เม.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ม.8 (ถนนสายกลางหมู่บ้าน)2530 เม.ย. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ม.1 ถนนสายแยกทางหลวง3324 เม.ย. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ม.4 ถนนสายหมู่ที่ 4-เชื่อม หมู่ที่ 93324 เม.ย. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ม.5 ถนนซอยเข้าหมู่บ้าน3524 เม.ย. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ม.5 ถนนซอยวัดป่าคา3924 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB