เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน1614 ธ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน5314 ธ.ค. 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดซื้อรถยนต์ (ดีเซล)473 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 4 โครงการ14930 ก.ย. 63
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 7 โครงการ14118 ก.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ จำนวน 4 โครงการ1719 ก.ย. 63
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ จำนวน 4 โครงการ1482 ก.ย. 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1432 ก.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. จำนวน 7 โครงการ18824 ส.ค. 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ19021 ส.ค. 63
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 7 โครงการ21019 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการจัดซื่้อจัดจ้างรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 256310720 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 7 โครงการ13616 มิ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ จำนวน 7 โครงการ941 พ.ค. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ม.4 (ถนนสายหมู่4-เชื่อม ม.9)17130 เม.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ม.5 (ถนนซอยวัดป่าคา)17930 เม.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ม.5 (ถนนซอยเข้าหมู่บ้าน)12730 เม.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ม.13 (ถนนซอยข้าง รร.เหล่าหญ้า)11830 เม.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ม.13 (ถนนสายกลางหมู่บ้าน)9830 เม.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ม.13 (ถนนสายข้าง รร. ศรีไพร)4830 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB