นายวีระ จันทร์เพ็ง
ปลัดเทศบาลแคมป์สน
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแคมป์สน
056-750-328

ออนไลน์ 135 คน

เยี่ยมชม 4,491 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
10 ก.พ. 64ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวณราคากลาง แชร์  
3 ก.พ. 64ประกาศเทศบาลตำบลแคมป์สน เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวณราคากลาง แชร์  
18 ม.ค. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ (ดีเซล) ขนาด 1ตันฯ แชร์  
14 ธ.ค. 63ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน แชร์  
14 ธ.ค. 63ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน แชร์  
3 ธ.ค. 63ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดซื้อรถยนต์ (ดีเซล) แชร์  
30 ก.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 4 โครงการ แชร์  
18 ก.ย. 63ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 7 โครงการ แชร์  
9 ก.ย. 63ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ จำนวน 4 โครงการ แชร์  
2 ก.ย. 63ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ จำนวน 4 โครงการ แชร์  
2 ก.ย. 63ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  แชร์  
24 ส.ค. 63ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. จำนวน 7 โครงการ แชร์  
21 ส.ค. 63ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ แชร์  
19 ส.ค. 63ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 7 โครงการ แชร์  
20 ก.ค. 63ประกาศผู้ชนะการจัดซื่้อจัดจ้างรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
16 มิ.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 7 โครงการ แชร์  
1 พ.ค. 63ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ จำนวน 7 โครงการ แชร์  
30 เม.ย. 63ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ม.4 (ถนนสายหมู่4-เชื่อม ม.9) แชร์  
30 เม.ย. 63ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ม.5 (ถนนซอยวัดป่าคา) แชร์  
30 เม.ย. 63ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ม.5 (ถนนซอยเข้าหมู่บ้าน) แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/5 | แสดง 20 จาก 91 รายการ
เปลี่ยนภาษา