เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 25622105
แผนแม่บทสารสนเทศ1127
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562381
แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562371
แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)3115
แผนยุทธศาสตร์พัฒนา 4 ปี299
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง150
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556451
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555454
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554553
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2556154
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557153
แผนอัตรากำลัง 3 ปี559
แผนดำเนินงาน ปี 2553347

ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB