เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562298
แผนแม่บทสารสนเทศ1113
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562375
แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562362
แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)3102
แผนยุทธศาสตร์พัฒนา 4 ปี274
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง142
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556443
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555447
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554548
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2556146
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557148
แผนอัตรากำลัง 3 ปี553
แผนดำเนินงาน ปี 2553341

ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB