เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 25622141
แผนแม่บทสารสนเทศ1186
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25623136
แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.25623110
แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)3202
แผนยุทธศาสตร์พัฒนา 4 ปี2167
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง181
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556486
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555496
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554591
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2556177
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557179
แผนอัตรากำลัง 3 ปี599
แผนดำเนินงาน ปี 2553376

ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB