เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555

วันที่ 20 ส.ค. 54 หมวดหมู่ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแคมป์สน

คำแถลงงบประมาณ.doc

งบกลาง

สำนักปลัด.doc

กองคลัง.doc

กองช่าง.doc

เอกสารทั้งหมด 4 ชุด

F6B_คำแถลงงบประมาณ.doc205.00 KB
22A_กองช่าง.doc86.50 KB
532_สำนักปลัด.doc222.00 KB
BAF_กองคลัง.doc75.50 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

0.01s. 0.50MB