เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 28 มี.ค. 62 หมวดหมู่ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแคมป์สน

เอกสารทั้งหมด 3 ชุด

คำแถลงงบประมาณ.docx.pdf64.12 KB
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย.pdf55.29 KB
รายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf64.32 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

0.01s. 0.50MB