เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายวุฒิชาติ ศิริปกสุขจร

  ประธานสภาทต.แคมป์สน

 • นายแสง บุตรอามาตย์

  รองประธานสภาทต.แคมป์สนสมาชิกสภา

 • นายนวล ราศรีชัย

  ส.ท. เขตที่ 1

 • นายอัศวิน คำพล

  ส.ท. เขตที่ 1

 • นางนิ่มนวล กองน้อย

  ส.ท. เขตที่ 2

 • นางพรทิพย์ มาสีจันทร์

  ส.ท. เขตที่ 2

0.01s. 0.50MB