นายวีระ จันทร์เพ็ง
ปลัดเทศบาลแคมป์สน
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแคมป์สน
056-750-328

ออนไลน์ 151 คน

เยี่ยมชม 6,799 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
22 ก.พ. 64แผ่ยพับประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล แชร์  
16 ก.พ. 64ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แชร์  
14 ธ.ค. 63แบบฟอร์ม หนังสือแจ้งเหตุไม่สามารถไปเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
16 ก.ค. 63แผ่นพับประชาสัมพันธ์ แชร์  
8 พ.ค. 63พฤติที่ควรปฏิบัติช่วงฤดูร้อน  แชร์  
8 พ.ค. 63อย.แจ้งเตือนภัยผู้บริโภค แชร์  
19 มี.ค. 63โครงการลดสำเนาเอกสารทางราชการเพื่อบริการประชาชนด้วยเครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart card) แชร์  
23 ม.ค. 63ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ม.7 แชร์  
13 ก.ย. 62แผ่นพับประชาสัมพันธ์ คุณภาพอากาศ แชร์  
13 ก.ย. 62แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การจัดการขยะ แชร์  
9 ก.ค. 62การคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน แชร์  
5 ก.ค. 62ประกาศเทศบาลตำบลแคมป์สน เรื่อง แจ้งผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ ในเขตเทศบาลตำบลแคมป์สน ยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม และใบจดแจ้ง แชร์  
25 มิ.ย. 62แผ่นพับประชาสัมพันธ์ป้องกันการทุจริต แชร์  
24 มิ.ย. 62ส่งเสริมการใช้ใบตองแทนกล่องโฟม แชร์  
24 มิ.ย. 62กรมการแพทย์ชวนใช้ปิ่นโตแทนถุงพลาสติก แชร์  
13 มิ.ย. 62ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในชุมชน แชร์  
13 มิ.ย. 62แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว แชร์  
12 มิ.ย. 6210 วิธีลดภาวะโลกร้อน แชร์  
12 มิ.ย. 62ภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้า OTOP ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ แชร์  
11 มิ.ย. 62โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 28 รายการ
เปลี่ยนภาษา