เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

พิธีสักการะพ่อขุนผาเมือง

แชร์

นายอภิชาติ  ศรีม่วง นายอำเภอเขาค้อ ได้เป็นประธาานในพิธีสักการะพ่อขุนผาเมือง ประจำปี 2562 ที่จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลแคมป์สน ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง หมู่ 4 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายในงานมีการประกอบพิธีทางพราหมณ์ การวางพวงมาลาสักการะพ่อขุนผาเมืองจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน และการประกอบพิธีทางสงฆ์ เพื่อเป็นการสำนึกในพระกรุณาธิคุณและยกย่องวีรกรรมความกล้าของพ่อขุนผาเมือง และให้ประชาชน เยาวชนเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมและสืบทอดประเพณีที่ดีงามต่อไป


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB