เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็บ้านห้วยไผ่

แชร์

ปลัดเทศบาลตำบลแคมป์สน พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไผ่ ได้นำนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครอง ทัศนศึกษาเพื่อประสบการณ์นอกห้องเรียน เรียนรู้ศาสนสถาน ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมในท้องถิ่น ณ วัดผาซ่อนแก้ว และอนุสาวรีย์พ่อขุนงามเมือง ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 18 กันยายน 2562


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB