เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการป้องกันเด็กและเยาวชน การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

แชร์

นายกเทศมนตรีตำบลแคมป์สนร่วมเปิดกิจกรรม โครงการสนับสนุนกิจกรรมการป้องกันเด็กและเยาวชน การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ณ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ในวันที่ 7 กันยายน 2562 เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องเพศ และเรียนรู้ที่จะป้องกันตัวเองไม่ให้ตั้งครรภ์ในวัยที่ไม่พร้อม เพื่ออนาคตของเด็กและเยาวชนต่อไป


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB