เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

มาตราการในการป้องกัน และควคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเพชรบูรณ์

แชร์

มาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดเพชรบูรณ์เข้มงวดมากขึ้น
เทศบาลตำบลแคมป์สนขอประชาสัมพันธ์มายัง ประชาชน ผู้ประการ ปฏิบัติดังนี้
1. คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ 1/2564 การควบคุมการแพร่ของโรคติดต่อฉันตราย และกำหนดมาตรการป้องกัน และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)
2. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19) จังหวัดเพชรบูรณ์ ฉบับที่ 18


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB