เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

แบบฟอร์ม หนังสือแจ้งเหตุไม่สามารถไปเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

แชร์

ตามที่มีกำหนดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 20 ธันวาคม 2563 หากพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านใดไม่สามารถไปเลือกตั้งได้ สามารถดำเนินการแจ้งเหตุไม่สามารถไปเลือกตั้งได้ดังนี้

1.แจ้งด้วยตนเองต่อนายทะเบียนอำเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น

2.ให้เจ้าบ้านแจ้งให้โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

3.นำส่งหนังสือทางไปรษณีย์

โดยต้องมีหนังสือแจ้งเหตุไม่สามารถไปเลือกตั้งได้ (เอกสารตามแนบสำหรับชาวจังหวัดเพชรบูรณ์) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB