เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

แชร์

กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 เป็นระยะ 1 ปี
พ.ศ.2563
รายละเอียดยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง พ.ศ.2559 ตามข้อ 2 (2) (3) (4) และ (5) และข้อ 3


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB