เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการการป้องกันการแพระระบาดของโรคไข้เลือดออก

แชร์

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 15.30น. ทีมควบคุมโรคตำบลแคมป์สน ออกพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่ ที่โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ตำบลแคมป์สน


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB