เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กิจกรรม BIg Cleaning Day

แชร์

คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลแคมป์สนร่วมกันทำความสะอาด ในกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และเพื่อความสะอาดเรียบร้อยของสำนักงานเทศบาล ปลอดจากเชื้อโรค


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB