เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

แชร์

เทศบาลตำบลแคมป์สน ได้จัดำโครงการเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ในระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแคมป์สน โดยดำเนินโครงการในรูปแบบการอบรมให้ความรู้เรื่องสาเหตุของโรค การแพร่เชื่้อ และการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนาแก่ผู้นำชุมชน อสม. ผู้ประกอบการ อีกทั้งมีการสอนเย็บหน้ากากอนามัยเพื่อใช้เองในครัวเรือน 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB