เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการวันสำคัญของชาติ "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์"

แชร์

เทศบาลตำบลแคมป์สน ร่วมด้วย อำเภอเขาค้อ หน่วยงานราชการ ชมรมกำนนันผู้ใหญ่บ้าน ได้เข้าร่วมโครงการวันสำคัญของชาติ "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์" ณ ลานสนามกีฬาวัดห้วยไผ่ ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 18 มกราคม 2563 โดยทำกิจกรรมเพื่อระลึกถึงบพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลังจากพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนผู้ร่วมงานได้ทำกิจกรรมจิตอาสาบริเวณรอบวัด


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB