นายกเทศมนตรีตำบลแคมป์สน พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลแคมป์สน เนื่องในวันสำคัญของชาติ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อของโรคติดต่ออันตรายโคโรนาไวรัส 2019 ในวันที่ 18 มกราคม 2564