นายวีระ จันทร์เพ็ง
ปลัดเทศบาลแคมป์สน
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแคมป์สน
056-750-328

ออนไลน์ 97 คน

เยี่ยมชม 6,789 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
23 ม.ค. 64โครงการวันสำคัญของชาติ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช แชร์  
23 ม.ค. 64การเตรียมความพร้อมเปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แชร์  
15 ม.ค. 64การตราจโรงแรมที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 แชร์  
15 ม.ค. 64การประชาสัมพันธ์มาตราป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ แชร์  
6 ม.ค. 64โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปีงบประมาณ 2564 แชร์  
5 ม.ค. 64มาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แชร์  
4 ม.ค. 64มาตราการในการป้องกัน และควคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
29 ธ.ค. 63มาตรการล้างทำความสะอาดตลาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แชร์  
8 ธ.ค. 63กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต แชร์  
7 ธ.ค. 63มาตราการเฝ้าระวังและควบคุมโรคโควิด 2019 จังหวัดเพชรบูรณ์ ฉบับที่ 14 แชร์  
30 พ.ย. 63กิจกรรมโครงการเทศกาลฤดูกาลท่องเที่ยว "อบหมอก กอดนาว ดูดาวที่เขาค้อ" แชร์  
10 พ.ย. 63โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ แชร์  
2 พ.ย. 63ประเพณีแข่งขันเรือภูเขา 9 ฝีพาย ประจำปีงบประมาณ 256 แชร์  
2 พ.ย. 63พิธีสักการะพ่อขุนผาเมือง ปีงบประมาณ 2564 แชร์  
14 ต.ค. 63พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  แชร์  
21 ก.ย. 63โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรถักที่คลุมกล่องทิชชู่จากเชือกร่ม แชร์  
17 ก.ย. 63ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 แชร์  
17 ก.ย. 63อบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรสานตะกร้าเชือกมัดฟาง แชร์  
27 ส.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลแคมป์สน เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2563 แชร์  
22 ส.ค. 63โครงการการป้องกันการแพระระบาดของโรคไข้เลือดออก แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/4 | แสดง 20 จาก 65 รายการ
เปลี่ยนภาษา