นายวีระ จันทร์เพ็ง
ปลัดเทศบาลแคมป์สน
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแคมป์สน
056-750-328

ออนไลน์ 90 คน

เยี่ยมชม 6,782 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • -ว่าง-

  นายกเทศมนตรีตำบลแคมป์สน

 • -ว่าง-

  รองนายกเทศมนตรีตำบลแคมป์สน

 • -ว่าง-

  รองนายกเทศมนตรีตำบลแคมป์สน

 • -ว่าง-

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแคมป์สน

 • -ว่าง-

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแคมป์สน

เปลี่ยนภาษา