นายวีระ จันทร์เพ็ง
ปลัดเทศบาลแคมป์สน
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแคมป์สน
056-750-328

ออนไลน์ 47 คน

เยี่ยมชม 6,817 คน

เทศบัญญัติ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
17 ก.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลแคมป์สน เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติตำบลแคมป์สน ว่าด้วยเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560 แชร์  
10 ก.ค. 63เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
28 มี.ค. 62เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
26 มี.ค. 62เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
20 ส.ค. 54เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 แชร์  
20 ส.ค. 54เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555 แชร์  
20 ส.ค. 54เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ
เปลี่ยนภาษา