นายวีระ จันทร์เพ็ง
ปลัดเทศบาลแคมป์สน
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแคมป์สน
056-750-328

ออนไลน์ 155 คน

เยี่ยมชม 4,470 คน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
13 เม.ย. 639.1 ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 01 โครงสร้าง แชร์  
13 เม.ย. 639.1 ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 02 ข้อมูลผู้บริหาร แชร์  
13 เม.ย. 639.1 ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 03 อำนาจหน้าที่ แชร์  
13 เม.ย. 639.1 ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน แชร์  
13 เม.ย. 639.1 ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 05 ข้อมูลการติดต่อ แชร์  
13 เม.ย. 639.1 ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แชร์  
13 เม.ย. 639.1 ข้อมูลพื้นฐาน (การประชาสัมพันธ์) : 07 ข่าวประชาสัมพันธ์ แชร์  
13 เม.ย. 639.1 ข้อมูลพื้นฐาน (การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล) : 08 Q&A แชร์  
13 เม.ย. 639.1 ข้อมูลพื้นฐาน (การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล) : 09 Socail Network แชร์  
13 เม.ย. 639.2 การบริหารงาน (การดำเนินงาน) : 010 แผนดำเนินงานประจำปี แชร์  
13 เม.ย. 639.2 การบริหารงาน (การดำเนินงาน) : 011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน แชร์  
13 เม.ย. 639.2 การบริหารงาน (การดำเนินงาน) : 012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี แชร์  
10 เม.ย. 639.2 การบริหารงาน (การปฏิบัติงาน) : 013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน แชร์  
10 เม.ย. 639.2 การบริหารงาน (การให้บริการ) : 014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ แชร์  
10 เม.ย. 639.2 การบริหารงาน (การให้บริการ) : 015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ แชร์  
9 เม.ย. 639.2 การบริหารงาน (การให้บริการ) : 016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ แชร์  
9 เม.ย. 639.2 การบริหารงาน (การให้บริการ) : 017 E-service แชร์  
9 เม.ย. 639.3 การบริหารเงินงบประมาณ (แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี) : 018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แชร์  
9 เม.ย. 639.3 การบริหารเงินงบประมาณ (แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี) : 019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบบ 6 เดือน แชร์  
9 เม.ย. 639.3 การบริหารเงินงบประมาณ (แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี) : 020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 43 รายการ
เปลี่ยนภาษา