เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 133 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมุนนลาดยางแบบพาราฯ หมู่ที่ 63131 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมุนนลาดยางแบบพาราฯ หมู่ที่ 14731 ก.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ การประกวดราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6923 ก.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้สนใจขอซื้อเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 61118 ก.ค. 61
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกฯ หมู่ 1329 ก.ค. 61
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกฯ หมู่ 6 329 ก.ค. 61
แบบ ปร.4,ปร.5 และแปลน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแลลพาราแอสฟัลท์ติก ม.6 354 ก.ค. 61
แบบ ปร.4,ปร.5 และแปลน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแลลพาราแอสฟัลท์ติก ม.1 294 ก.ค. 61
ตารางแสดงปริมาณราคา แบบ ปร.4-ปร.5 4428 ก.พ. 61
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ 94221 ก.พ. 61
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 63821 ก.พ. 61
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อฯ3323 ม.ค. 61
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (การจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ1618 ต.ค. 60
ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB