เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563615 ต.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 สาย หมู่ 5,10และ13 ต.แคมป์สน1213 ส.ค. 62
ประกาศประกวดโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5,10 และ 13 ต.แคมป์สน จำนวน 3 สาย2222 ก.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5,10และ 13 ตำบลแคมป์สน จำนวน 3 สาย3322 ก.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.22562 ถึง มิถุนายน พ.ศ.2562328 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคา พ.ศ.2562 ถึง มีนาคม พ.ศ.2562329 มี.ค. 62
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 273 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมุนนลาดยางแบบพาราฯ หมู่ที่ 64631 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมุนนลาดยางแบบพาราฯ หมู่ที่ 16431 ก.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ การประกวดราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 61623 ก.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้สนใจขอซื้อเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 61718 ก.ค. 61
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกฯ หมู่ 1449 ก.ค. 61
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกฯ หมู่ 6 479 ก.ค. 61
แบบ ปร.4,ปร.5 และแปลน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแลลพาราแอสฟัลท์ติก ม.6 484 ก.ค. 61
แบบ ปร.4,ปร.5 และแปลน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแลลพาราแอสฟัลท์ติก ม.1 364 ก.ค. 61
ตารางแสดงปริมาณราคา แบบ ปร.4-ปร.5 6528 ก.พ. 61
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ 96621 ก.พ. 61
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 65821 ก.พ. 61
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อฯ4023 ม.ค. 61
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (การจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ2518 ต.ค. 60
ลำดับที่ 1-20 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB